Gebruik van de website

Van Praet besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of sociale media tekortkomingen vertoont, zal Van Praet al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website webmaster@tuincentervanpraet.be. 

Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 2 werkdagen.

Van Praet spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Van Praet kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van Van Praet of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de Van Praet raadplegen.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. De beheerder van deze website kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

De filmpjes en foto’s die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Van Praet beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

Van Praet hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. 

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met ons via het mailadres webmaster@tuincentervanpraet.be.